חוק קולון

שני כדורים קטנים שמסת כל אחד מהם M תלויים מנקודה משותפת בשני חוטים חסרי מסה שאורכם L. כאשר טוענים כל אחד מהם במטען q0 הם מתרחקים כך שכל חוט נמצא בזווית θ לאנך.
  1. כתוב ביטוי כללי עבור הזווית .
  2. מה גודלה של הזווית  כאשר: q=1.8μC , L=15m , M=5gr ?
  3. מה תהיה  כאשר: M→∞
  4. מה תהיה  כאשר: L→0
* עבור סעיפים א, ב ידוע כי θ זווית קטנה!!!