חוק קולון

כמה אלקטרונים צריך להוציא מגוף נטרלי כדי שמטענו יהיה  1 קולון ? מהי המסה הכוללת של האלקטרונים שהוצאו ?