דיסקה טעונה

א) על דיסקה מבודדת (כלומר המטענים לא חופשיים לנוע בה) ברדיוס R, שמרכזה ב-(0,0,0), יש צפיפות מטען משטחית  \sigma=\frac{\sigma_0(x^2+y^2)}{R^2}. מהו המטען הכולל על הדיסקה?
ב) נתון חלקיק נקודתי הטעון במטען q0, הנמצא ב-(0,0,z). מהו הכוח הפועל על החלקיק?