חוק קולון

שני כדורים קטנים, שמסת כל אחד מהם , תלויים מנקודה משותפת בשני חוטים חסרי מסה שאורכם . כאשר טוענים כל אחד מהם במטען  הם מתרחקים כך שכל חוט נמצא בזוית  לאנך.
א.    כתבו ביטוי כללי עבור הזוית .
ב.    מה גודלה של הזוית  כאשר: ?
ג.    מה תהיה  כאשר: ?
ד.    מה תהיה  כאשר: ?
ה.    עבור סעיפים א', ב' ידוע כי  זוית קטנה!!!