חוק קולון

נתונה מערכת בעלת ארבעה מטענים נקודתיים (כמתואר בשרטוט) הנמצאים בקודקודיו של ריבוע בעל אורך צלע 2a (זהו קואדרופול).
מהו הכוח הפועל על מטען נקודתי Q הנמצא בנקודה כלשהיא על ציר ה- x?
הראה/י כי כאשר|x|\gg a הכוח שווה בקירוב \vec{F} = \frac{3Qqa^2}{\pi\varepsilon_0}\cdot\frac{\mbox{sign}(x)}{x^4}\hat{y}.