וקטורים

נתונים שני וקטורים:
a=(1,-3),  b=(2,1)
א. מהו אורך כל וקטור
ב. מהו הסכום וההפרש של שני הוקטורים
ג. מהי המכפלה הסקלרית
ד. מה הזוית ביניהם
ה. מהי המכפלה הוקטורית
ו. מצא את ההצגה הפולרית של הוקטורים