נתונה קליפה כדורית ברדיוס R הטעונה בצפיפות מטען אחידה. המטען הכולל על הקליפה הוא q. חשבו מתוך חוק קולומב את השדה החשמלי בכל המרחב.