חשבו את האינטגרל הבא:   \phi = \int_C\vec{E}\cdot \vec{dr} כאשר התחום D הוא הנפח הכלוא בגבולות : \phi = \int_C\vec{E}\cdot \vec{dr}