אל שתי דיסקות צמודות, נאחת ברדיוס r1 ומסה m1, והשניה ברדיוס r2 ומסה m2, מחברים בעזרת חוטים (שמסותיהם זניחות) שני גופים בעלי מסות M1 ו-M2 כמודגם באיור. שתי הדיסקות חופשיות להסתובב כגוף אחד סביב ציר קבוע העובר במרכזן.
figure
א. מה צריך להיות יחס המסות M2/M1 כדי שהמערכת תמצא בשיווי משקל?
ב. מהן תאוצות שני הגופים אם לשני הגופים אותה מסה M1=M2=M ?
figure