שתי מסות וגלגלת

נתונה המערכת בציור:
f
נתון : , . כמו כן, מומנט ההתמד של הגלגלת הוא: 
א.  מצא את תאוצת .
ב. מצא/י את התאוצה הזוויתית של הגלגלת
ג. מצא/י את המתיחויות בשני חלקי החבל, אם נתון כי אין החלקה בין החבל לגלגלת