1. מוט שמסתוm  ואורכו L מחובר בעזרת חוט לקיר לא חלק כמוראה. נתון b=700 . מה צריך להיות מקדם החיכוך כדי שהמקל לא יחליק (תשובה מספרית!)  ?