גלגול

הכוחות הפועלים על הגוף הם : הכובד, החיכוך, והנורמל. מכיוון שאין החלקה, נקודת המגע יכולה לשמש לנו כציר. הכוח היחיד שמפעיל מומנט ביחס לציר זה הוא הכובד. לכן:

\large I\alpha = mgR\sin\theta

ומכיוון שאין החלקה:

\large a =\alpha R = \frac{mR^2}{I}g\sin\theta

נתון לנו שהגוף הוא דיסקה מלאה, אז נשתמש בI הידוע, אך עם הזזה על פי משפט שטיינר:

\large a = \frac{mR^2}{\frac{mR^2}{2}+mR^2}g\sin\theta=\frac{2}{3}g\sin\theta