משטח בעל מסה M ואורך L מושען על קיר כך שהוא יוצר זווית  אם הרצפה.מקדם החיכוך בין המשטח והקיר הוא  ובין רצפה למשטח .סטודנט מעוניין לזרוק אבן m במעלה המשטח כך שהמסה תטפס כלפי מעלה ,תיעצר בגובה כלשהו  ותחליק בחזרה.כל זה ללא נפילת משטח.נתון כי בין אבן למשטח אין חיכוך.כמו כן אם מניחים את המשקולת בנק' הכי גבוהה של משטח אז המשטח ייפול.

       מהי מהירות מקסימאלית בה יוכל סטודנט לזרוק את האבן מבלי שהמשטח ייפול?