גוף קשיח

נגדיר את צפיפות המסה ליחידת נפח
\rho=\frac{M}{V}
כאשר מסת החרוט נתונה, ונפחו הוא 1/3 מנפח הגליל הכולא אותו:
V=\frac{1}{3}\pi a^2 h
נפרוס את החרוט לפרוסות עגולות דקות, כך שרדיוס כל פרוסה
r=z\tan{\alpha}
כאשר z מציין את גובה הפרוסה (המיקום שלה בגליל), ו-
\tan{\alpha}=\frac{a}{h}
מכאן שמסת כל פרוסה דקה היא
dm=\rho dV=\rho \pi r^2 dz
ועל פי הגדרה
Z_{CM}=\frac{1}{M}\int_0^h{zdm}
ונקבל
Z_{CM}=\frac{3}{4}h

מטעמי סימטריה
Z_{CM}=\frac{3}{4}h