התנגשות במימד אחד

לגוף בעל מסה \theta המונח על מישור אופקי חסר חיכוך מהירות \mu _s = 0.3. הגוף פוגע בגוף שני בעל מסה \theta.

מה תהיה מהירות הגופים אם ההתנגשות אלסטית?

מהו תחום המהירויות האפשריות עבור הגופים אם ההתנגשות אי-אלסטית?

הוכיחו באופן כללי כי התנגשות פלסטית (התנגשות בה שני הגופים נעים יחדיו לאחר התנגשות) היא ההתנגשות בה נאבדת האנרגיה המקסימלית.