תנע ואנרגיה

בסרטים רואים בד" כ כי האדם (מ" הרעים" כמובן) החוטף כדור עף לאחור בעוצמה רבה. האם סצינות אלו מציאותיות?
נתונים:
משקל אדם ממוצע – 80 kg.
עבור כדור אקדח גדול (קליבר 0.45 inch): מסה - 230 grain ,
מהירות – 830 ft./sec.
עבור כדור 7.62 מ" מ של רובה M-24: מסה – 115 grain ,
מהירות – 2180 mi/hr.
הערה:  grain היא מידת משקל עבור קליעים. grain אחד שווה למשקל גרגר חיטה בודד מהשיבולת המרכזית. 1 grain=0.0648 gram.