1.       נתונה האנרגיה הפוטנציאלית :


            והיא מתארת את האנרגיה הפוטנציאלית בין פרוטונים וניוטונים בגרעין האטום.

            נתון:     r0=1.5*10-15m   ו-  V0=50MeV.

א.      מצאו ביטוי עבור הכוח הפועל בין פרוטון ונויטרון בגרעין.

ב.       חשבו את הכוח הפועל בין פרוטון ונויטרון כאשר r=2r0 , 4r0 , 10r0 וחשבו את היחס בין כוחות אלו לכוח ב r=r0.

ג.        האם קיימת נקודת שיווי משקל? אם כן, בדקו באם מדובר בשיווי משקל יציב