עבודה ואנרגיה

גוף נקודתי משוחרר ממנוחה בפסגת משטח כדורי (ראה/י שרטוט).
א. בהזנחת החיכוך, באיזו זוית יתנתק הגוף מהמשטח?
ב. חוזרים על התהליך בירח. באיזו זוית יתנתק הגוף מהמשטח?
ג. בחזרה בכדור הארץ, הראה/י כי ללא הזנחת החיכוך הזוית בה מתנתק הגוף מהמשטח גדולה יותר.