עבודה ואנרגיה

גוף נקודתי בעל מסה 
נמצא במעלה שיפוע של (ראה/י שרטוט) בעל מקדם חיכוך קינטי . בתחתית השיפוע נמצא קפיץ, אשר כוח של מכווצו ב- . הגוף משוחרר מגובה כך שהוא נעצר כאשר הקפיץ מכווץ ב- .
א. מהי מהירות הגוף בהגיעו לקפיץ?
ב. מה המרחק שהגוף עבר במורד השיפוע עד לעצירתו?
ג. מהו המרחק לאורך השיפוע אותו יעלה הגוף חזרה?