עבודה ואנרגיה

גוף נקודתי שמסתו
נע במעלה מישור משופע. זוית הנטיה של המישור ביחס לאופק היא . הגוף נע בהשפעת הכוחות הבאים:
-  בכיוון האופקי.
- שכיוונו במעלה המישור המשופע.
- כוח חיכוך שגודלו קבוע.
- כוח הכובד.

א. חשב/י את העבודה שנעשתה על ידי הכוח השקול.
ב. חשב/י את העבודה שנעשתה על ידי כל אחד מהכוחות והראה שסכומם שווה לעבודת הכוח השקול.