חלקיק נקודתי בעל מסה M בהשפעת כוח הכובד נופל מגובה H כלשהו ופוגע במישור בעל זווית שיפוע , אורך בסיס  ומסה . התנגשות החלקיק במישור היא אלסטית לחלוטין.מיד אחרי התנגשות מהירות המישור בכוון ימין ומהירות החלקיק יוצרת זווית  עם כוון אופקי. כעבור זמן  החלקיק פוגע בקודקוד השמאלי של המישור המשופע
הנמצא על המישו
ר האופקי.א) מצאו את מהירות המישור המשופע מיד אחרי הפגיעה הראשונה.

ב) מצאו את הזמן  בין הפגיעה הראשונה לפגיעה השנייה.