שליחת חללית לצדק

כאשר NASA משגרת חללית לכיוון צדק, היא שולחת אותה להקיף קודם את נוגה. האם יש היגיון בשיגור כזה? האם זהו עוד מחדל של NASA?
מהירות החללית - 12 קמ/שנ' , מהירות נוגה - 35 קמ/שנ'.
רמז: ניתן להתייחס להקפת נוגה כאל התנגשות אלסטית.