4. מצאי מרכז מסה של משולש שווה צלעות עם אורך צלע h.