אדם שמסתו
m רץ במעלה טריז שמסתו M בתאוצה קבועה. הטריז מונח על ריצפה חלקה אופקית. האדם מתחיל ממנוחה, והזמן שנדרש לו לעבור דרך שאורכה L (ע"פ הטריז) הוא T. זווית השיפוע של הטריז היא .

מהי תאוצת האדם יחסית לטריז? עקב ריצת האדם, הטריז נהדף ימינה בתאוצה A יחסית לקרקע. בטא את רכיבי תאוצת האדם יחסית לקרקע באמצעות תאוצת הטריז A. בכמה זז הטריז ימינה בפרק הזמן T. (הזנח את החיכוך בגלגלים)