תנועה מעגלית בפוטנציאל קולומבי

הראו כי עבור חלקיק הנע בתנועה מעגלית בפונציאל קולומבי, U(r)=-\frac{A}{r}, האנרגיה הקינטית K מקיימת
K=-\frac{1}{2}U

(הערה: זהו מקרה פרטי של משפט ויריאל)