מציאת כוח מאנרגיה פוטנציאלית

א)
\vec{F}=-\vec{\nabla}U=-C\left(yz\hat{x}+xz\hat{y}+xy\hat{z}\right)
ב)
\vec{F}=nAy^{n-1}\hat{y}
ג)
\vec{F}=2k\left(x\hat{x}+y\hat{y}+z\hat{z}\right)=2k\vec{r}
ד) בקואורדינטות פולריות
\vec{\nabla}=\hat{r}\frac{\par}{\par r}+\hat{\theta}\frac{1}{r}\frac{\par}{\par\theta}
ולכן
\vec{F}=\frac{r_0}{r}u_0 e^{-r/r_0}\left(\frac{1}{r}+\frac{1}{r_0}\right) \hat{r}
ה)
\vec{F}=\frac{P}{r^3}\left(2\cos\theta\hat{r}+\sin\theta\hat{\theta}\right)