שרשרת על שולחן - עבודה

שרשרת מונחת על שולחן חלק, כאשר רבע מאורכה תלוי. לשרשרת אורך L , ומסה M. מהיא העבודה המינימלית הנדרשת בכדי למשוך את השרשרת כך שכולה תהיה על השולחן ?