תנע

גוף נזרק כלפי מעלה במהירות 30 מטר לשניה בהשפעת g.  ב-2 שניות התנע שלו משתנה ב 20- [ק"ג*מטר/שניה]
א. מהו המתקף שפעל עליו במשך 2 השניות?
ב. מהי מסתו?
ג. מהו הכוח שפועל עליו?
ד. מצא את מהירות הגוף לאחר 2 שניות