כוח תלוי בזמן


על גוף בעל מסה m פועל כוח F בכיוון ציר x, על פי הנוסחא הבאה: F_0(1-\frac{t}{T})
בזמן t=0 הגוף חוצה את הראשית (x=0) במהירות v_0 בכיוון x החיובי.
  1. מצא את מיקום הגוף בזמן t=T.
  2. מצא את מהירות הגוף בזמן t=T.