חוקי ניוטון

מכונית משולשת מאיצה שמאלה בתאוצה של 10 [m/sec2]. מזוודה שמסתה 20 [kg] נשכחה על " גג" המכונית (הצד המשופע).
א. האם תיפול המזוודה מהמכונית במהלך הנסיעה, כלומר תנוע כלפי מטה ביחס לגג ?
רמז: יש לחשב מהו הכוח הנורמלי
ב.יש לחשב את התאוצה של המזוודה
ג.יש לשאול מה כיוון תאוצת המזוודה ביחס למכונית