חוקי ניוטון

קופסא מונחת ע" ג רצפת קרון הנע במהירות 40 [m/sec]. מקדם החיכוך הסטטי בין הקופסא לרצפת הקרון הוא ms = 0.3. אם הקרון מתחיל לבלום בתאוצה קבועה עד לעצירה מוחלטת, מהו המרחק המינימלי שעליו לעבור עד שייעצר ע" מ שהקופסא לא תחליק ?