כדור נופל מביניין

כח של  פועל בזוית   ביחס למישור, על גוף שמסתו  (אשר נמצא במנוחה בזמן ).
הגוף מתקדם בכיוון ציר   בלבד. הכוח פועל במשך 10 שניות. מהי עבודת הכח?