שלושה גופים וגלגלת

נתונה מערכת של שלושה גופים:   ,  . המסה  מחוברת למסה  על ידי חבל וגלגלת אידיאליים (חסרי מסה וחיכוך). מקדם החיכוך הסטטי והקינטי בין מסות  ו הוא , , ובין המסה  והשולחן   .
א. שרטט דיאגרמת כוחות עבור כל אחת מהמסות. (8 נקודות)
ב. אם המערכת נמצאת במנוחה, מה צריך להיות גודלה המינימאלי של המסה כדי שהגופים  ו יזוזו ממקומם כגוף אחד? (9 נקודות)
ג. נניח שהמסה   , מה גודלו של כוח החיכוך הסטטי  שפועל בין המסות  ו ? (8 נקודות)