גוף על משטח משופע

גוף נמצא על משטח בעל זוית משתנה  \alpha = 20^ \circ. בהתחלה \alpha = 20^ \circ, ולאט לאט מגדילים את \alpha = 20^ \circ. ידוע שמקדם החיכוך הסטטי בין המסה למשטח הוא \alpha = 20^ \circ.
א. באיזה זווית יחליק הגוף ?