כוח F דוחף מסה M על פני מישור אופקי. על המסה M, בעזרת גלגלת, נעות שתי מסות m1 ו-m2 ללא חיכוך.

א.              מהו הכוח F המינימלי שיגרום למסה m1 לא ליפול?

ב.              אם הכוח גדול פי שניים מהכוח שמצאתם בסעיף א', מהי תאוצת כל אחת מהמסות יחסית לגוף M?