נפילה עם חיכוך

כדור נופל ממטוס שנע במהירות x(t) בגובה x(t).
נתון כי חיכוך האויר הוא x(t)
כאשר x(t) הוא מקדם החיכוך.
ונתונה תאוצת הכובד x(t).
מצא את וקטור המיקום של הכדור?