חיכוך

נתונים שני גופים m_1 , m_2,  המונחים  זה על גבי זה כפי שמתואר באיור. בין שני הגופים יש מקדם חיכוך \mu_k. ברגע מסוים מתחיל גוף m_1 לנוע על גבי m_2 במהירות V_0. מצא/י לאיזה מרחק הגוף m_1 ינוע על גבי m_2 עד אשר המהירות היחסית בניהם תתאפס.
א) במערכת צירים אינרציאלית.
ב) במערכת צירים לא אינרציאלית.