ניוטון

א) מהי מהירותה הסופית של טיפת גשם בהגיעה לקרקע, בהנחה שטיפת גשם נופלת נפילה חופשית מענן בגובה 600 מטר? האם ההנחה סבירה?
ב) מהי מהירותה הסופית של טיפת גשם בהגיעה לקרקע, כאשר לוקחים בחשבון את כוח הגרר שמפעיל עליה האוויר?
נתונים: כוח הגרר באוויר \vec{F}=-6\pi\eta{r}\dot\vec{v} ,     \eta=66.3 \frac{Nsec}{m^2}\ ,r=2mm, m=33mgram