כוח משתנה

עבור המהירות c\tanh\omega t מצאו את הכוח.
\tanh x=\frac{e^x-e^{-x}}{e^x+e^{-x}}