עבודה ואנרגיה


שלוש מסות מחוברות כמתואר באיור. כל המשטחים חלקים והמסות נוגעות זו בזו. מסת החוט והגלגלת זניחות.
א. מה גודלו וכיוונו של הכח F כדי שהמסה השניה תשאר במנוחה ביחס לראשונה?
ב. מה הן תאוצות המסות כאשר F=0?
רמז: מהם הכוחות הפועלים על הגלגלת? מהו הכוח השקול הפועל על הגלגלת?
 image