כוחות מדומים

מסה m מונחת  על גבי מישור משופע בזוית alpha, המאיץ ימינה בתאוצה קבועה a.
מקדם החיכוך הקינטי בין המסה והמישור המשופע הוא mu_k.
מהי תאוצת המסה ביחס למישור המשופע?