החלקה על מישור משופע

גוף הנמצא על פני מישור משופע בזווית α נהדף במהירות אופקית התחלתית V0. מקדם החיכוך הקינטי בין הגוף לבין המישור הואהמישור נבנה כך ש-
  1. מה יהיו רכיבי התאוצה בכיוונים x ו- y, כשכיוון המהירות יצור זווית θ עם כיוון ציר ה-x?
  2. מה יהיה רכיב התאוצה המשיקית כפונקציה של θ ?
  3. מהי המהירות כפונקציה של θ, ומהי המהירות כאשר