דינמיקת חלקיק, וחוקי ניוטון

תוך כדי סיבוב סביב נקודת המוצא במהירות  ,r=bt רוכב אופנוע נוסע כך שמרחקו מנקודת המוצא גדל לפי החוק
b,w - const.  ;  w זוויתית קבוע
k עד איזה מרחק הוא יוכל להגיעה אם מקדם החיכוך הסטטי הינו 
  wb<<kg  ניתן להניח
א' 2009