חוקי ניוטון

מפילים גוף שמתחיל ממצב מנוחה. כוח התנגדות האויר הינו :   \vec{F}_{friction}=-k\vec{v}  .
מצא את המהירות (v(t, התאוצה (a(t, ואת הכוח (F(t.  מה יקרה לכוח כאשר t \rightarrow \infty .