חוקי ניטון

גוף נמצא על מישור בעל זווית משתנה \theta. בהתחלה \theta = 0 ולאט לאט מגדילים את הזווית. 
א. באיזה זווית הגוף יתחיל להחליק.
ב. עבור הזוויות %2045%5E%5Ccirc ו- %2060%5E%5Ccirc  מה תהיה תאוצתו ?
נתון \mu _s = 0.3 , %5Cmu%20_k%20=%200.1 , m = 5 kg