מדרגות נעות

הכלל לקביעת מהירות יחסית הוא: \vec{v}_{rel}=\vec{v}-\vec{v}_{sys}
כאשר \vec{v}_{sys} היא מהירות המערכת שביחס אליה מחשבים.
נסמן את נתוני השאלה כך: נרשום את שתי המהירויות באותה מערכת קואורדינטות. בחרנו במערכת בה y חיובי כלפי מעלה, וx חיובי ימינה. לכן המהירויות יהיו:
\vec{v}_{father}=v\begin{pmatrix} \cos(\alpha) \\ \sin(\alpha) \end{pmatrix}  \\ \vec{v}_{daughter} = v\begin{pmatrix} \cos(\alpha) \\ -\sin(\alpha) \end{pmatrix}
המהירות של המוכר ביחס לביתו היא אם כן:
\vec{v}_{relative}=\vec{v}_{father}-\vec{v}_{daughter} = v\begin{pmatrix} \cos(\alpha) \\ \sin(\alpha) \end{pmatrix}  - v\begin{pmatrix} \cos(\alpha) \\ -\sin(\alpha) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 2v\sin(\alpha) \end{pmatrix} \approx  \begin{pmatrix} 0 \\ 0.9 \frac{m}{s} \end{pmatrix}
כלומר, מבחינת הבת האב רק עולה מעלה.