מדרגות נעות

במשביר לצרכן, ישנו מוכר אשר עולה קומה בעזרת המדרגות הנעות. מדרגות אלה נמצאות בזווית של 38° מעל האופק, ונעות במהירות של 0.75 מטרים לשניה.
המוכר חולף על פני בתו, אשר יורדת קומה במדרגות הנעות הסמוכות, אשר הן זהות, אך הפוכות בכיוונן.
מצא את המהירות היחסית של המוכר ביחס לבתו.
Figure