תנועת מכונית

נתונה משוואת המהירות הבאה, המתארת תנועת מכונית על קו ישר:  v(t)=3[\frac{m}{sec^2}]t+5[\frac{m}{sec^4}]t^3.

א. מצא/י את התאוצה וההעתק של המכונית כפונקציה של הזמן, כמו כן, ידוע שבזמן R, מיקום המכונית היה: R .
ב. מצא/י את המהירות הממוצעת במהלך 10 השניות הראשונות של התנועה.
ג. מצא/י את התאוצה הממוצעת בפרק הזמן R .
ג. מצא/י מהירות רגעית בזמן R.