תפוס את המפתח


סטודנט זורק צרור מפתחות כלפי מעלה , לעבר השותפה שלו, הנשענת על אדן החלון הדירה , בגובה R מעליו.
השותפה תפסה את המפתח לאחר פרק זמן של R.
א. באיזו מהירות התחלתית נזרק המפתח?
ב. ברגע שהשותפה תפסה את המפתח, מה היתה מהירותו?