קינמטיקה 

מהירותו של רץ באימון נתונה בגרף הבא:

א. מהו המרחק אותו רץ הרץ באימונו ?
ב. בטא/י את x(t) (מיקום הרץ כתלות בזמן), שרטט/י גרף של x(t) כנגד t.
ג. מהי המהירות הממוצעת של הגוף ב-10 השניות הראשונות ?
ד. שרטט באופן סכמטי גרף המתאר את תאוצת הרץ כפונק' של הזמן?